Dybvad kandidat
11/2/2006

Ivan Dybvad, en "gammel" mårsletter, der kender Mårslet og byens foreningsliv som sin egen bukselomme, stiller op til posten som formand for Fællesrådet. Den nuværende formand, Keld Schmidt-Møller, er konstitueret og ønsker ikke genvalg. I stedet har han spurgt Ivan Dybvad, som altså foreløbig har takket ja til at tage udfordringen op.
Valget finder sted på Fællesrådets åbne repræsentantskabsmøde 28. februar.

Ivan Dybvad var kandidat til byrådet for Venstre i november, men blev ikke valgt. Han har imidlertid et politisk netværk, som Mårslet kun kan glæde sig over at få knyttet så tæt til Fællesrådet.
Som formand for Fællesrådet vil Ivan Dybvad også være mere fri til at kæmpe for Mårslet, hvori han som byrådspolitiker ville han være forpligtet til at anskue tingene mere bredt og overordnet.

Ivan Dybvad vil i Mårslet bl.a. være kendt for sin dybe involvering i projektet "Mårslet ... fra væreby til leveby".
Ud over at være knyttet til håndboldafdelingen i TMG har han endvidere været hovedformand i perioden 1995-2001.
Det var i hans tid som hovedformand, at HalHuset blev bygget - ikke mindst takket være Ivan Dybvads talent for at trykke på de rigtige knapper og skaffe penge.

Uden for Mårslet er han ikke mindst kendt for sit mangeårige virke i DGI, hvortil han stadig er knyttet.

Ivan Dybvad vil vente med at fremsætte større visioner. "Hvis jeg bliver valgt," som han siger - at stille op er ingen garanti for valg. Men hvis tingene falder på plads, som de bliver "linet op" lige nu, vil han i første omgang blot tage fat på den handlingsplan, det nuværende forretningsudvalg medbringer til repræsentantskabsmødet, og som rummer udfordringer nok.
Det handler bl.a. om skolens udvikling og om trafik - ikke mindst omfartsvejen syd-vest om byen. Selve den overordnede planlægning er godt på vej, men der er ikke sat penge af. En af den kommende formands opgaver bliver at få og holde disse ting på den politiske dagsorden, så bl.a. trafikløsningerne ikke bliver ved snakken.

Keld Schmidt-Møller forsvinder ikke helt fra Fællesrådet. Han trådte til som formand, da Anne Worm døde i sommeren 2005. Dengang var han kasserer - det vil han tilbage til.
Han fremhæves fra alle sider for en utrolig flot indsats i sin konstituerings-periode og siger, at han glæder sig til at stoppe, mens alting går rigtig godt.

Rokaden på formandsposten er ikke den eneste ændring, der er på vej i Fællesrådets ledelse. Alice Sørensen har bebudet, at hun ønsker at stoppe. Det samme har Bjarke Jonassen.
Læs mere i sidste referat fra Fællesrådets repræsentantskab på vedhæftede link.

link