Nyt erhvervsbyggeri
19/2/2006

Det er ikke længere siden end 2001, at bølgerne gik højt om, hvad man skulle bruge det grønne areal bag Brugsen til. Nogle ønskede centralt beliggende ældreboliger, andre ville have kultur eller erhverv på stedet.
Det blev erhverv-siden, der vandt i det lange løb.
I 2004 flyttede først Fysioterapien og tandlægen op i et nybygget hus lige over for Brugsen.
I 2005 fulgte Fakta trop bag ved Fysioterapien.
Og nu er der planer for et nyt erhvervsbyggeri, der vil lukke det sidste hul i forlængelse af lægehuset op mod stationen.

Intentionen er at bygge et to-etagers hus og indrette det til flere mindre erhvervslejemål.
I nederste etage med front ud mod stien og Fysioterapien er der plads til tre butikker, som projektmanden, Poul Hakon Poulsen, allerede har henvendelser på.
I overetagen indrettes et kontormiljø, som en gruppe af mindre erhvervsdrivende allerede har lagt billet ind på. De vil oprette et kontorfællesskab, hvor man deler en række faciliteter, men i øvrigt driver hver sin virksomhed.

Byggeprojektet kræver, at der dispenseres fra gældende lokalplan på først og fremmest det punkt, der hedder vejadgang. Lokalplanen angiver nemlig, at man skal ind til grunden via en vej bag om lægehuset. Den er i praksis næsten umulig at gennemføre. Poul Hakon Poulsen ønsker i stedet vejadgang via stationspladsen.
Projektet er netop sendt til høring hos naboer og Fællesråd. Høringsfristen varer til slutningen af næste uge.
Se en visualisering på vedhæftede link.

link