Hvilken vej ud af byen?
21/2/2006

Hvilken vej skal alle de mennesker, der cykler til Slet, Holme og Viby, cykle ud af Mårslet? Den smukkeste op over Jelshøj, som det vil være dyrt at sikre? Eller ad den sikre, lidt mere kedelige og vindomsuste sti langs med banen til Tranbjerg?

Århus Kommune vil gerne have borgerne ud af bilerne og op på cyklerne, og derfor er der nu udarbejdet forslag til en cykelhandlingsplan, som skal medvirketil at gøre det mere attraktivt og sikkert at cykle i Århus.
Den plan vil kommunen gerne i dialog med borgerne om - og den dialog vil Fællesrådet gerne tage. Emnet er nemlig særdeles aktuelt for Mårslet, som pt har meget fokus på, hvordan man får sikret de svage trafikanter bedst muligt.

Blandt de emner, Århus Kommune lister op til debat, er:
- Omfatter det udpegede hovedrutenet alle de vigtigste cykelruter?
- Har du forslag til kryds og strækninger på hovedrutenettet, hvor der er særligt behov for at forbedre forholdene?
- Er det de rigtige indsatsområder, der er udpeget for at få flere til at cykle?
- Hvordan mener du, at der skal prioriteres mellem de forskellige indsatsområder?


Kurt Søe, medlem af Fællesrådets trafikudvalg, efterlyser deltagere i debatten. Kontakt ham via vedhæftede mail.

Se kommunens forslag til cykelhandlingsplan på vedhæftede link.

Emnet har en deadline. Der er nemlig møde med kommunen om planen 15/3 kl 16-18.

link email