En heftig tirsdag -
22/2/2006

Tirsdag d. 28. februar er en heftig tirsdag.
I kirkeligt regi fortsætter møderækken om kristen spiritualitet og meditation. Det er et forløb over syv aftener, der først slutter i starten af april.
I TMG-regi er der generalforsamling i en af de absolut største afdelinger, fodbold.
På skolen er der bestyrelsesmøde.
Endelig afholder Fællesrådet som altid sit årlige repræsentantskabsmøde denne den 4. tirsdag i februar.

Sammenfaldet af møder har fået skolebestyrelsen til at ændre sit møde. Det plejer at starte kl. 18.45, men er i anledning af Fællesrådsmødet flyttet til kl. 17-19.30, således at repræsentanter fra skolebestyrelsen kan nå at komme over i Borgerhuset, hvor Fællesrådets repræsentantskabsmøde finder sted.