Ny lokalplan: 762 -
23/2/2006

"SAG 11. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 762 - Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet
Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. februar 2006."
Med disse ord fik Mårslet i går en ny udfordring. Forslag til lokalplan nr. 762, som handler om et 9 hektar stort område ved Nymarksvej, blev i går sendt direkte igennem byrådet ud til høring i Mårslet.
Forslaget er udarbejdet efter anmodning fra ArkitektGruppen i Odense, på vegne af ejeren af jorden.

Lokalplanforslaget danner ramme om byudviklingen af det område, som ligger mellem Nymarksvej og det område, der i øjeblikket byggemodnes på bag ved parken og den store sten.

Området planlægges bebygget med en blanding af åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse. Herudover skal der være plads til fælles friarealer.

Lokalplanområdet er privat ejet og ligger i landzone. Med vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanen til byzone. Lokalplanområdet er i dag opdyrket landbrugsareal med eksisterende landbrugsbygninger. Arealet er kuperet og falder overvejende fra syd mod nord.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 151 boliger opført som tæt-lav bebyggelse og op til ca. 30 boliger opført som åben-lav boligbebyggelse.

link