Vagtskifte i gymnastik -
25/2/2006

VAGTSKIFTE I TMG-GYMNASTK.
At være leder i en idrætsforening er noget af et fritidsjob, men det behøver ikke at vare hele livet - og det er altid sundt med lidt udskiftning fra tid til anden.

Det har formanden for gymnastikken i TMG Kjeld Pedersen erkendt, så han benyttede den nylig overståede generalforsamling til trække sig tilbage efter adskillige år posten.
Gymnastikafdelingens kasserer Lisbeth H. Christensen valgte ligeledes at stoppe efter mere end 22 år.
Også afdelingens sekretær stopper.

Da der ikke på generalforsamlingen var kandidater, der ville træde ind på de tre poster, fortsætte alle, indtil afløserne er fundet.
Afdelingen fungerer fortsat udmærket, idet alle instruktører og trænere, der er tilknyttet afdelingen, arbejder videre som de plejer.

Gymnastikafdelingens forårsopvisning er i øvrigt rykket frem til søndag 12. marts på grund af Mårslet skoles 75 års jubilæum sidst i marts.
KC