Hvor mange kører deres
28/2/2006

Fællesrådets trafikgruppe gennemførte den sidste dag i januar en trafiktælling omkring skolen for at få klarhed over, hvor mange børn der bliver kørt i skolen, og hvordan trafikken bevæger sig i den hektiske halve time om morgenen.

Resultatet kan man have forskellige holdninger til, skriver Trafikgruppen i Mårslet-Bladet. Men givet er det i hvert fald, at 148 biler den pågældende morgen satte omkring 200 børn af. Det svarer til, at 25-30% af skolebørnene blev kørt i skole.

Hovedparten blev kørt i skole via parkeringspladsen ved Hallen, en del via den lille vendeplads ved SFO (hvor der er parkeringsforbud), og 18 biler via parkeringspladsen ved Sognegården.

Af de 140 biler, der kom til skolen fra det centrale Mårslet, kørte 78 retur efter at have sat børn af. Som trafikgruppen konkluderer i bladet, så medvirker det til at forøge trafiktætheden væsentligt i den hektiske halve time omkring kl. 8.00.
Trafikgruppen noterer videre, at det hele ellers foregik nogenlunde roligt. Da klokken var 8, holdt der 35 biler på skolens parkeringsplads, og skolebussen kunne faktisk komme rundt - det er ikke altid, den kan det. Der var ingen hasarderede situationer. "Men det er klart, at der ikke skal ret meget til, før det bryder sammen".
Læs den fulde artikel og statistik på vedhæftede link (til Mårslet-Bladets marts-nummer).

link