Smerup trækker sig,
28/2/2006

Alligevel intet come-back

Finn Smerup, tidligere formand for Fællesrådet, trækker sig som kandidat til FU. Han siger her på dagen forud for repræsentantskabsmødet, at han meldte sig af lyst, fordi FU søgte kandidater og fordi han syntes, at det var vigtigt at få de ledige pladser besat.
"Selv om jeg synes at jeg har taget min tørn i Mårslet, ville jeg alligevel stille mig til rådighed," som han siger.
Finn Smerup har imidlertid erfaret, at FU selv har peget på kandidater til de ledige pladser. Han siger dertil:
"Jeg synes, at det er dejligt, at nogle "nye" stiller sig til rådighed. Jeg kan således hermed med god samvittighed trække mit kandidatur. I øvrigt - med henvisning til foranstående - vil det også være imod mine egne principper at opstille mod siddende medlemmer på valg eller til pladser hvor en bestyrelse selv foreslår kandidater. Det er der ikke noget nyt i - det har jeg sagt hele tiden gennem denne proces - og det agter jeg at overholde."