Kontingent sættes ned
1/3/2006

Det er sjældent set før, men i aftes blev det bevist, at kontingenter også kan sættes ned.
Fællesrådets afgående formand, Keld Schmidt-Møller, lavede tidligere på året på et stort seminar sammen med repræsentanter fra de øvrige fællesråd i Århus Kommune sin egen miniundersøgelse af, hvad foreninger betaler for at være med i fællesrådene i Århus i øvrigt.
Resultatet var "beskæmmende", fortalte han på Fællesrådets repræsentantskabsmøde i aftes. Mårslet lå nemlig suverænt højest med 700 kr. årligt for almindelige foreninger og halvdelen for små foreninger.
Da han samtidig kunne fremlægge et regnskab med to pæne bundlinjer, dvs en formue på godt 50.000 kr. og et overskud af årets aktiviteter på godt 4.600 kr., lod han denne fremlæggelse følge af et forslag om at sætte foreningernes kontingent ned til hhv. 600 og 300 kr. årligt for store hhv. små foreninger.
"Så hænger budgettet ikke sammen, men vi har aldrig været i stand til at opfylde forventningerne om underskud", som Keld Shcmidt-Møller supplerede sin fremstilling af sagen med.
Forslaget blev vedtaget uden afstemning og for så vidt også uden kommentarer, bortset fra en tidligere fællesrådsformand, der benyttede lejligheden til at minde forsamlingen og Århus Kommune om, at kommunen giver alt for lidt i tilskud til det store arbejde, fællesrådene gør.