Repræsentantskabsmøde
1/3/2006

Hvis nogen havde set frem til kampvalg eller hidsige debatter fx om trafik og byens æstetik, så måtte de gå skuffede hjem fra gårsdagens repræsentantskabsmøde i Fællesrådet. Valg var der, men ingen kampvalg, for den eneste kandidat, der kunne fremprovokere et sådant den tidligere formand Finn Smerup trak sig få timer før mødet. Og debat var der også, men venlig og sober trods klart markerede uenigheder.

Fællesrådets formand, Keld Schmidt-Møller, indledte mødet med at mindes den tidligere formand, Anne Worm, der døde i august.
Derefter aflagde han en mundtlig beretning, som tog udgangspunkt to steder: I de udfordringer, udviklingen af byen har givet, og i udvalgenes arbejde.
Selv om beretninger i sagens natur er fokuseret på fortiden, brugte Keld Schmidt-Møller den også til at tegne omridset af nogle af fremtidens udfordringer. Blandt dem er at få et bibliotek tilbage til byen sikkert som kombi-bibliotek i samarbejde med skolen.
En anden er byens kultur forstået som "udfoldelses-muligheder" og aktiviteter i bred forstand.
En tredje udfordring er omfartvejen syd-vest om byen.
En fjerde er integreringen af nye medborgere i det nye stor-Mårslet herunder de seniorer, som byen får flere og flere af, og som i modsætning til børnefamilierne måske kan have et overskud af tid.

Læs mere i den skriftlige beretning på vedhæftede link.

Debat:
Kaj Christensen efterlyste information om, hvad man overvejer med hensyn til midtbyens æstetik.
Det ville Fællesrådets forretningsudvalg ikke på daværende tidspunkt, og spørgsmålet blev ikke taget op igen.

I debatten blev der bagefter mest fokuseret på trafikken. Flemming Solgaard, grundejerforeningen Bedervej 10-86, stillede forslag om, at den trafikplan, som Fællesrådets trafikudvalg er ved at færdiggøre sammen med kommunen, skulle fremlægges til afstemning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Det afviste Keld Schmidt-Møller pure. Han påpegede, at der har været en række mennesker involveret i en langvarig dialog med kommunen, og han ville ikke kaste resultatet af den dialog ud til en afstemning, medmindre mødet i går ville give det nye forretningsudvalg en klar tilkendegivelse af ønsket herom. Og det ville mødet ikke.

Flemming Solgaard forsøgte også at få debatten om den såkaldte "glemte vej" fra Nymarksvej til Mårslet Byvej genåbnet. Bl.a. den nye formand for Fællesrådets forretningsudvalg, Ivan Dybvad, afviste ham. Han mente, at diskussionen hørte hjemme i Trafikudvalget ... hvor Flemming Solgaard mener, at han har været, men ikke er blevet hørt.

Henning Hansen, der repræsenterede Testrup Borgerforening, spurgte, om Fællesrådet stadig bakker op om cykel- og gangstien til Testrup. Det gjorde mødet.
Stien er programsat i Vejkontorets investeringsoversigt for 2008.

Et forslag om at give enkeltpersoner mulighed for at melde sig ind i Fællesrådet gik i venteposition der var nemlig ikke tilstrækkeligt mange foreninger repræsenteret på mødet til at lave vedtægtsændringer.

Valgene:
Det nye forretningsudvalg består efter gårsdagens valg af:
Ivan Dybvad nyvalgt som formand.
Tina Hjort Vestergaard var ikke på valg, er næstformand-
Keld Schmidt-Møller genvalg som kasserer.
Kurt Søe nyvalg som sekretær.
Jacob Lind var ikke på valg, kasserer for Mårslet-Bladet.
Emma Søe, genvalg som menigt FU-medlem.
Poul Hakon Poulsen, var ikke på valg, menigt FU-medlem.
Kirsten Tolstrup, genvalg som suppleant.
Bjarke Jonassen, genvalg som suppleant.

Ud trådte Alice Sørensen, der har været forretningsudvalgets sekretær i et år.

Fællesrådet virker bl.a. via sine udvalg, hvori yderligere en række mennesker er aktive, selv om de intet formelt set har med Fællesrådet at gøre.
Udvalgene vedr. blad, web, miljø, trafik, flagallé, kultur samt børn & unge. Desuden er der måske et senior-udvalg på vej, hvis formål det måske bliver at aktivere seniorernes ressourcer.

Fællesrådet har pt 53 medlemsforeninger. Juletræslauget og Baneledet er nye medlemmer. Ud i det forløbne år er gået Midgården, som henviser til det høje kontingent, og musikforeningen Fuga, som er opløst.

link