11 sekunder = 2 biler
2/3/2006

Torsdag morgen blev der talt biler i tidsrummet 7:40 - 8:00. Målingen gik i al sin enkelthed ud på at tælle, hvor mange biler, der krydsede fodgængerovergangen på Tandervej.

Og resultatet: 220 biler på 20 minutter, hvilket svarer til mere end en bil hvert sjette sekund.

Den gode nyhed var, at de fleste havde gjort sig den ulejlighed at tage sneen af ruderne - og kun fem snakkede i mobiltelefon under kørslen på de glatte veje.

email