Lille tilvækst på skolen,
5/3/2006

I oktober-november, dengang de første nye, store lokalplaner for Mårslet syd skulle vedtages politisk, blev der talt om "op til 600 flere børn" og behov for en ekstra skole, hvis alle de igangværende udstykninger blev bebygget fuldt ud.

I dag byggemodner man for fuld kraft, og alt ser ud til at kunne sælges. Men de 600 børn er reduceret til 100.

100 børn - det er, hvad den nye skoleprognose anslår, at Mårslet Skole får mere på 10 år.
De nye boliger giver ganske vist en del nye børn - 325 på prognosens 10-årige perspektiv.
Men samtidig anslår Planlægningsafdelingen, at antallet af børn fra de eksisterende boliger vil falde dramatisk - fra i dag 721 til 496.
Det giver en samlet tilvækst på den 10-årige horisont på kun 100 børn.

Skolebestyrelsens formand, Erling Sørensen, er rystet. Han kalder tallene groteske og konstaterer, at det med basis i denne lille og sivende tilvækst næppe vil blive muligt at hente penge til andet end "nye vandhaner i fysiklokalet":
"Men logikken er svær. Man henter masser af borgere til byen og mener, at det ingen økonomiske konsekvenser har. Jeg synes, der virker som om man skriver en sang, der skal passe til lejligheden, det vil sige til de forhåndenværende midler," konstaterer Erling Sørensen.

Byrådsmedlem Margrethe Bogner mener også, prognosen tager al luft ud af den tidligere rådmands tale om en ekstra skole i Mårslet.
"Men jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvor mange boliger de regner med i 2006. De graver jo i hvert fald godt nok på de nye udstykninger," som hun konstaterer.
Hun vil tage initiativ til at finde ud af, hvor mange byggetilladelser der er givet indtil nu i de nye lokalplanområder, og så vurdere den nye prognose på basis af dét.

Fællesrådets nye formand, Ivan Dybvad, kalder det nye børnetal for "forbavsende lille", og han spørger sig selv, hvorfor det lige var, at Torben Brandi som daværende skolerådmand gav sig til i efteråret at snakke om en ekstra skole.
Læs selv prognosen på vedhæftede link.

link