Posten sover ikke længe,
7/3/2006

Det er ikke fordi postbudet er begyndt at sove længe, at posten i dele af Mårslet er begyndt at komme væsentlig senere ud.
Men samtidig med, at husstandene i byområderne har fået tilbud om at betale sig fra at få posten bragt tidligt ud, er Post Danmarks servicemål blevet ændret, således at posten SKAL ud tidligere i landområderne og MÅ bringes ud senere i byområderne.
Det vil nogle opfatte som en serviceforringelse - andre som en serviceforbedring.
Fakta er i hvert fald, at posten nogle steder i Mårslet er begyndt at komme flere timer senere ud.

Servicemålet for landområder hedder nu kl. 13. Målsætningen for byområder hedder kl. 14.30.

Der er sammenhæng i tingene for så vidt at det kun er husstandene i byerne, der kan betale sig fra at få posten tidligere ud.

Det koster 2.250 kr. om året, dvs ca. 6,50 kr. pr. postdag, at få sin post bragt ud inden kl. 10.

De nye bestemmelser og omdelings-mål er trådt i kraft 6. februar. Foreløbig benytter én i Malling, fem i Odder, 11 i Skanderborg og fem i Ry sig af muligheden for at betale sig fra at få posten tidligere ud, oplyser Eigil Lemming, postmester i det det sydlige Århus Amt. Der er ingen i Mårslet, der har valgt betalingen til.
Eigil Lemming gør opmærksom på, at det står i koncessionsaftalen mellem staten og Post Danmark, at man kan tage betaling for visse ydelser.