Langt fra virkeligheden -
8/3/2006

De 52 "fremtidens boliger", som Danbolig netop er gået i gang med at sælge tæt på Giber Å, har i salgsmaterialet fået en utrolig attraktiv beliggenhed tæt op ad Giber Å - faktisk så tæt, at det slet ikke passer.
De nederste boliger er i salgsmaterialet placeret ganske få meter fra Giber Å.
Men netop afstanden til Giber Å og bevarelsen af den grønne kile ind til kirken var en hjørnesten i en langvarig kamp for at få lokalplanen og den fremtidige bebyggelse ændret, så lokalsamfundet kunne bevare nogle fælles natur-kvaliteter.
Danbolig har opdaget fejlen, men har valgt ikke at ændre i det skriftlige materiale, der er tilgængeligt via hjemmesiden og boligsiden.dk.
I stedet gør man opmærksom på, at der er en fejl i det skriftlige materiale, og viser interesserede købere den rigtige placering, fortæller Danbolig.
På vedhæftede fil er det gældende lokalplan-kort (det hvide) sat ind ved siden af salgsmaterialets oversigt (det grønne). Der er en del meter til forskel ...

link