Bus hvor folk bor -
9/3/2006

10'erens rute i Mårslet ændres nogle gange i det kommende års tid.
23. april, når sommerkøreplanen træder i kraft - en måned senere end normalt - får Visbjerg Hegn bus næsten til døren. 10'erens rute omlægges, således at bussen inde fra Århus kører ned ad Mårslet Byvej i stedet for ned ad Hørretvej. Midtvejs nede ad Mårslet Byvej drejer bussen tilbage mod Hørretvej, ind til den almindelige rute og videre ad denne.
Det er således kun det stoppested, der ligger øverst på Hørretvej, der skal nedlægges.
Til gengæld bliver der et nyt stoppested på begge sider af Mårslet Byvej, tættest ned mod Visbjerg Hegn.

Forlægningen sker for at tilgodese beboerne i Visbjerg Hegn. Der har været henvendelser herom, siden Visbjerg Hegn blev bebygget, fortæller trafikplanlægger Ango Winther.

I den anden ende af byen vil der også ske forandringer. Når vejanlæggene omkring de nye udstykninger i syd bliver gjort færdig, bliver der lavet en foreløbig endestation på øst-siden af Tandervej mellem byen og den nye rundkørsel, der skal danne byens trafikale grænse mod syd.

Denne "indrykkede buslomme", som Ango Winther kalder det, vil tjene som endestation, indtil den nyeste udstykning (lokalplanforslag 762 - et område ved Nymarksvej) er så langt, at der begynder at være passagerer til bussen derfra.
I denne nye udstykning er tegnet en "rigtig" vendeplads, således at bussen kan køre helt ned i området og derfra retur og ud på Tandervej.
Bussen kommer aldrig til at køre "helt rundt", dvs køre igennem til Nymarksvej og derfra ind ad Bedervej, oplyser Ango Winther.

link