Hvad skal byen mene
11/3/2006

Forslag til Lokalplan 762 Fællesrådet nedsætter ad hoc gruppe.

Forslag til Lokalplan 762, som omhandler et 9 ha stort boligområde ved Nymarksvej, er netop sendt i offentlig fremlæggelse. Frist for indsigelser, ændringsforslag m.v. er onsdag den 3. maj 2006.

Lokalplanen kan ses på vedhæftede link, hvor der ligeledes er et link til byrådsindstillingen.

Fællesrådet nedsætter en ad hoc gruppe som skal bearbejde planen. Har du lyst og energi til at deltage i dette arbejde i den komme periode,bedes du senest den 17.03.06 sende en mail til dybvad@post9.tele.dk eller ringe til 86 29 88 00. Gruppen skal gerne være funktionsdygtig, så første møde kan holdes i løbet af uge 12.

Ivan Dybvad
Formand for Mårslet Fællesråd

link email