Signalforvirring
13/3/2006

Signalforvirring!
Det må borgerne i Mårslet have lov at konstatere, efter at der nu har været tid til et første dybt dyk ned i det seneste forslag til lokalplan - 762 - der er fremsat for et byudviklingsområde ved Nymarksvej.

Lokalplanforslaget bygger bl.a. på et notat fra skoleforvaltningen fra 30. juni 2005.
Lokalplanforslaget er gjort færdigt og sendt til byrådet 23. januar.
22. februar sendte byrådet det videre til offentlig høring.

I lokalplanforslaget er konsekvenserne af de op til 151 boliger i lokalplanen lagt sammen med konsekvenserne af de to lokalplaner for området ved Mustrupvej og Tandervej. På skoleområdet bliver facit, at der bliver basis for en ny to-sporet skole.

Kun en uge senere, 2. marts 2006, offentliggør den nye Børn og Unge-forvaltning imidlertid en ny skoleprognose, der nedjusterer antallet af børn fra "eksisterende boliger" akkurat så meget, at det samlede resultat for skolen bliver noget nær status quo - kun 100 børn mere på 10 år, selv om byen får 1000 nye boliger.

Keld Schmidt-Møller, medlem af Fællesrådets forretningsudvalg, kalder resultatet "himmelråbende", men mener i øvrigt, at sagen hører hjemme i det nye ad hoc-udvalg, der skal formulere byens kommentarer til det nye lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring indtil 3. maj.

"Der er stadig rigtig mange uløste problemer med Mårslets vækst, men der skal ikke være tvivl om, at alle tilflyttere er velkomne. Vi vil bare gerne kunne byde dem ordentlige forhold, og de kommer ikke af sig selv," konkluderer Keld Schmidt-Møller.

Fællesrådet regner i foråret både med foretræde for Teknisk Udvalg i forbindelse med lokalplanen og med et møde med Teknisk Udvalg og den nye rådmand om trafik.