Flere indsigelser vedr.
13/3/2006

Det nye erhvervsbyggeri på den sidste ledige grund bag Fakta og Lægehuset har fået flere kommentarer med på vejen fra naboerne.
De handler bl.a. om byggeriets udseende, parkeringsforhold og den trafikbelastning, det nye erhvervscenter vil medføre.

Der er bl.a. gjort indsigelse mod, at byggeriet ikke svarer til lokalplanens illustrationsplan, som har tagene til at gå nord-syd ligesom lægehuset.
Bygherren henviser i et brev til forvaltningen til, at Fakta også er blevet vendt øst-vest.

Indsigelsen vedr. parkeringsforhold handler om, at bygherren har planlangt vejadgang hen over stationsarealet, som i dag er udlagt til offentlig vej, men i praksis anvendes til parkering. Denne parkering bliver der mindre plads til.
Til gengæld er det aftalt med HHJ, at der kan anlægges fire rigtige parkeringspladser dér, hvor der i dag er cykelparkering. Cyklerne vil man samtidig lave et cykelskur til, så man både bevarer kapaciteten og forbedrer kvaliteten.

Indsigelsen vedr. trafikbelastningen på Banevej drejer sig om, at der vil blive øget trafik på Banevej, fordi de mennesker, der skal arbejde i huset, skal ind via Banevej.

Bygherren, Poul Hakon Poulsen, er, som det hedder, "i dialog" med de naboer, der har afgivet indsigelse, og regner med snarest at kunne fremlægge et revideret byggeprojekt, som også naboerne kan godkende.

link