TMG's hovedafdeling -
22/3/2006

Der er generalforsamling i TMG's hovedafdeling tirsdag d. 28. marts.
Dagsorden er, som den plejer at være. Det vil sige årsberetning, regnskab og budget, samt fremlæggelse af en arbejdsplan for væsentlige områder det kommende år. Der afsluttes med valg.