Byggeboom i efteråret,
22/3/2006

Der er 81 ejerboliger til salg i Mårslet i øjeblikket, hvis man skal tro link - men det skal man ikke.
I dette tal indgår nemlig de såkaldte Casa Futura-huse, som Danbolig i Beder sælger bag Engleddet, tæt ned mod åen.
Og disse 52 Casa Futura-huse er alle på vej til at blive solgt.
"Der er ved at blive udarbejdet købsaftaler, der er sendt byggeansøgninger til kommunen på samtlige huse, og vi regner med, at de bliver bygget over en periode på 18 måneder fra engang sidst på året, når byggemodningen af området er færdig," fortæller Danbolig i Beder.
Danbolig har ligeledes solgt 8 dobbelthuse med ialt 16 boliger længere oppe mod vejen i det sydvestligste hjørne af samme udstykning. Disse venter Danbolig at se startet så snart byggemodningen er færdig.
"Det bliver sikkert engang i juni. Det sigter vi i hvert fald imod," lyder den optimistiske melding.

På samme udstykning har Danbolig tidligere solgt godt 20 villagrunde, og Holmbo har solgt 12 andre villaparceller.

På den anden udstykning - Tandervej-udstykningen - er der solgt 22 af 25 seniorandelsboliger. Køberne, hvis boliger skal stå færdige marts 2007, kommer bl.a. fra det sydlige Århus, men også så langt væk fra som Københavns-området.

Umiddelbart syd for denne forventes at blive udbudt endnu et projekt.

På den anden side af Tandervej er der for længe siden solgt 22 boliger i det såkaldte Hvidehøj-projekt. FBA og Nybolig fik også revet 30 punkthuse væk. Else Berg har solgt og reservationer på ialt syv af dette projekts 20 boliger. Der forventes indlfytning omkring oktober i år.
Endelig har Home i Højbjerg solgt langt hovedparten af de 14 "fremtidens parcelhuse", der kommer til at ligge midtvejs og længst mod syd i området bag parken.

Home i Tranbjerg har solgt 10 af 14 andelsboliger midt i samme område. Når første etape hér er på plads, går bygherren i gang med fase to, som opføres med behørig skelen til, hvilke boliger der var mest interesse for i fase 1.

Antallet af solgte boliger - tæller man sammen er der i nærheden af 200 - modsvarer ikke antallet af de byggetilladelser, der er givet. Man kan nemlig ikke få byggetilladelse, før grunden er færdig-byggemodnet og udmatrikuleret. Så ansøgningerne ligger i kø.
Alligevel er der faktisk givet 22 byggetilladelser, forlyder det. De er givet til Hvidehøj.

Men hermed lukker og slukker Mårslet ikke for yderligere udvikling. I det nyeste lokalplanområde - 762 ved Nymarksvej - er der allerede ét projekt klar. Det opføres af Arkitektgruppen i Odense. I lokalplanen ventes der ialt at blive plads til 150 boliger i to etager og 30 friliggende huse.