Ingen ny institution
3/4/2006

Grundejerforeningen Bedervej 10-86 har måttet opgive at sælge hjørnegrunden Bedervej / Nymarksvej til kommunen - som ellers gerne ville have bygget den børneinstitution, som alle venter på, på det sted.
Planerne er droppet på grund af en række indsigelser mod en institution det pågældende sted.
I stedet fokuserer kommunen nu entydigt på de arealreservationer, man allerede har i to af de nye lokalplanområder. Det handler om to reservationer i området mellem Tandervej og Nymarksvej - på den vej, der kommer til at hedde Nymarks Allé. Samt om én reservation i det kommende lokalplanområde 761 på hjørnegrunden mellem Hørretløkken og Jelshøjvej. Her er jorden kommunalt ejet - på Nymarks Allé er den privat. Det gør en forskel, fortæller Steen Frøbert, Bygningsafdelingen under Børn og Unge-forvaltningen:
"Det kan blive mange gange dyrere, hvis man skal opføre en institution på privat jord," er hans erfaring.

At der kommer en institution vil forvaltningen ikke love - men, som det hedder:
"Vi er meget opmærksomme."
Blandt forudsætningerne er, at befolkningsprognosen skal udvise stigende tendens - og at tallet skal holde sig oppe.
Desuden skal alle pladser i garantidistriktet være taget i brug:
"Så begynder vi at finde ud af, om vi skal bygge," som Tine Kjærbølling i Planlægningsafdelingen udtrykker det.

Grundejerforeningen Bedervej 10-86 er, nu salget til kommunen er droppet, i stedet gået i dialog med Grundejerforeningen Nymarksvej Nord, som måske gerne vil overtage hjørnegrunden mellem dem. Fra Nymarksvej Nord har man nemlig udsigt til den ledige grund, og derfor ser man den gerne bedre vedligeholdt.
Begge foreninger, både den på Bedervej og den på Nymarksvej, har fået bemyndigelse til at forhandle overdragelse.