Nyt udvalg i Fællesrådet,
4/4/2006

Fællesrådets nye Børn og Unge-udvalg har etableret sig og er gået i gang med opgaverne.
Udvalget består af tre engagerede folk fra byen samt to medlemmer fra Fællesrådet forretningsudvalg.

Det overordnede mål lyder:

"At skabe og sikre de bedst mulige rammer for børn og unge i Mårslet. Vi er åbne overfor nye tiltag og vi regner med at arbejde på ad hoc opgaver. Vi vil holde kontakt til Børn & Unge i Århus Kommune, til skolen, til institutionerne i byen, til idrætslivet mm.


Vi har som den første arbejdsopgave præsenteret os overfor Rådmand Louise Gade, og i et brev stilet til hendes afdeling henvender vi os for at gøre opmærksom på, at den nye prognose på småbørne-området ikke stemmer overens med den nye udbygning.

Der er mangel på institutionspladser allerede nu til småbørnegruppen, og vi ønsker, at kommunen skal tage stilling til, hvad man vil gøre for at sikre et tilstrækkeligt antal pasningstilbud på kort og længere sigt.

Derudover har vi i samarbejde med Midgården været medvirkende til at søge at få personaleresourcerne opnormeret. Dagligt er Midgården et værested for mellem 75 og 150 børn, og det varetages af 2 voksne. Institutionen ønsker en opnormering til 2 ½ fuldtidsstilling evt. finansieret ved hjælp af et beskedent brugerbetalingsbeløb.

Desuden har Mårslet Ungdomsskole rettet en henvendelse for et samarbejde om et evt. Ungdomsråd i byen. Det vil vi gerne deltage i.

Vi arbejder på at lave vores egen "sande" skoleprognose. Vi vil stemme dørklokker i Hørretløkken for at tælle det nøjagtige antal skolebørn i det område og sammenholde dette befolkningsgrundlag/ børnetal med den faktiske udbygning, der kommer i skoleårene 2006/2007 og 2007/2008.

Vi vil søge at forbedre idrætsfaciliteterne i byen og vil indgå i arbejdet omkring Hal2."

Interesserede er meget velkomne til at kontakte udvalget, hvis der er forhold, man synes, der skal arbejdes på.
Tina Hjort Vestergaard er udvalgets kontaktperson. Kontakt hende på vedhæftede mail og find hende desuden via "Find folk".

email