12-16 "bus-børn"
5/4/2006

Mårslet Skole får efter alt at dømme mellem 12 og 16 ekstra elever til de kommende børnehaveklasser. De kommer til Mårslet Skole fra Tovshøjskolens og Nordgårdsskolens skoledistrikter.
De 12-16 "bus-børn", som de kaldes indtil videre, har et "ikke uvæsentligt behov for dansk som 2. fremmedsprog". De taler altså dansk, men har brug for at blive bedre til det danske sprog. Derfor vil de få ekstra timer i dansk på Mårslet Skole.
Børnenes forældre har ønsket, at de kom på en anden skole end distriktsskolen.

Skolen går til opgaven med energi.
"Det er klart, at der er usikkerhed, for vi ved jo ikke, hvad det reelt betyder. Men der er ingen negativ stemning hverken blandt forældre, lærere eller i skolebestyrelsen," siger skoleleder Bodil Hvid. Hun formulerer det på den måde, at "selvfølgelig skal vi også være med til at løse den opgave - og det mener alle omkring skolen, tror jeg."

I starten af det nye skoleår bliver børnehaveklasselærerne og de kommende lærere til de fire 1. klasser sendt på kursus.

De mellem 12 og 16 børn fordeles i de fire nye børnehaveklasser, som i forvejen har 79 børn fra skolens distrikt indskrevet, plus tre, der ikke bor i skolens distrikt endnu, men som er på vej.
Det kommer sammenlagt til at give fire nye børnehaveklasser med 24-25 børn i hver af de fire nye børnehaveklasser.

Skolens ledelse havde i øvrigt møde med skoleforvaltningens planlægningsafdeling i sidste uge for at finde ud af, hvordan skolens stilling mht lokaleudbygning reelt er.
Meldingen retur er, at der vil ske en udbygning - men elevtilvæksten skal bekræftes af næste års prognose, måske en prognose mere.
Udbygningen ser pt ud til at handle om fem lokaler - tre fælleslokaler og to klasselokaler.
Det tilgodeser bl.a. et stort pres på fritidsordningen.

Finn Nathan fra Børn & Unges Planlægningsafdeling oplyser i øvrigt, at skoleprognosens tal baserer sig på en vækst på i snit 60-65 familieboliger om året frem til 2015.