Ikke bare foreningernes,
6/4/2006

Det skal være muligt for andre end foreninger at være medlem af Mårslet Fællesråd! Det har fællesrådets repræsentantskab besluttet gennem en vedtægtsændring på et ekstraordinært møde.

Der har egentlig været "varmet op" til denne beslutning i mange år. Under projektet "Mårslet fra Væreby til Leveby" arbejdede en gruppe med ideer om et borgerråd, som var langt mere vidtgående end det nu vedtagne. Dette borgerråd skulle vælges ved direkte valg og have udvidede beføjelser i forhold til det nuværende fællesråd. Da store dele af borgerinddragelsen i Århus Kommune sker via fællesrådene, og da disse pr. definition er foreningernes fællesråd, var disse tanker i høj grad på kollisionskurs i forhold til Århus Kommune.

Hvorfor blive enkeltmedlem af fællesrådet?
Strengt taget er der tale om en meget lille ændring af vedtægterne. Der bliver mulighed for at optage enkeltpersoner som medlem; men disse får ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet, så hvorfor skulle man egentlig blive medlem? Det kan der være mange grunde til. For det første får man med et medlemskab en tættere tilknytning til fællesrådet. Man modtager personligt det skriftlige materiale, såsom regnskaber, indkaldelse til og beretning fra repræsentantskabsmøder mm. Man får lov til at støtte fællesrådets arbejde med et beskedent kontingent og støtter herved de aktiviteter, som fællesrådet har. Der tænkes her både på Mårslet-Bladet, maarslet.net, Flagalléen og den lange række af øvrige aktiviteter, som ikke mindst er forankrede i udvalgene. Selv om man ikke har stemmeret som enkeltmedlem, har man ret til at møde og udtale sig, hvilket giver mulighed for at påvirke beslutningsprocessen. Vi har godt nok i de seneste år haft åbne repræsentantskabsmøder, hvor alle er velkomne; men det er ikke sikret i vedtægterne og er derfor ikke nogen selvfølge.

Hvordan bliver man medlem og hvad koster det?
Man bliver medlem ved at henvende sig til kassereren, som så sender et girokort! FU har fastsat kontingentet for 2006 til 150,-. Kontingentets størrelse fastsættes i øvrigt af repræsentantskabet.

Er du interesseret?
Så kontakt
Keld Schmidt-Møller
Kasserer, ksm@agurk.dk
Tlf. 86 29 34 10
Ovesdal 38

email