Skarp indsigelse
4/5/2006

Fællesrådets indsigelse mod lokalplan 762, der handler om 180 nye boliger ved Nymarksvej, handler ikke ret meget om Nymarksvej - mere om kommunens prognoser sat op over for de konsekvenser, den fortsatte udbygning har for byens fælles faciliteter.

Indsigelsen argumenterer for, at de prognoser, som politikerne har lovet at følge tæt, er politiske, vildledende og baseret på den præmis, at når befolkningstallet falder i kommunen, så KAN det ikke stige i Mårslet, uanset hvor meget man sælger og faktisk bygger.
"Det har alvorlige konsekvenser, at man ikke kan lave prognoser baseret på virkelighed og sund fornuft, når man giver frit løb til 1.000 nye boliger i et område, hvor de ca. 1.600 boliger, der er i forvejen, allerede giver kø i institutioner, skole og fritid samt kaos i trafikken," hedder det i indsigelsen.

Da lokalplanforslaget blev fremsendt til byrådet 23. januar 2006, var Fællesrådet ellers lettet. Byrådet blev i indstillingen, der fulgte dokumentet, gjort opmærksom på, at boligområdets udbygning yderligere dels ville forstærke, dels fremskynde behovet for at udbygge og modernisere skolen. Det skulle politikerne være opmærksomme på, fordi der i de gældende økonomiske rammer for Århus Kommunale Skolevæsen ikke er afsat midler til en yderligere udbygning og modernisering af skolen som følge af en yderligere elevtilgang.

Det hedder yderligere i indstillingen til politikerne, at skoledistriktet er blandt de i Århus Kommune, der har de største arealer udlagt til boligudbygningen, hvoraf langt størstedelen er i privat eje - herunder lokalplanområde 762. Realiseres den samlede rummelighed i skolens distrikt, vil der være grundlag for en ny tosporet skole i Mårslet.

Mårslet Fællesråd læste dengang i januar disse bemærkninger med lettelse. "Tonen i indstillingen er saglig og redelig, og vi syntes, det var et godt dokument, som forvaltningen skulle have ros for vi blev taget alvorligt, om end vi bestemt ikke støtter to skoler som løsning på problemet," hedder det i indsigelsen til lokalplanen. Og videre:
"Derfor konstaterede vi også med forbløffelse og forfærdelse, at der er endog meget stor uoverensstemmelse mellem logikken og den sunde fornuft i indstillingen til byrådet i forhold til tallene i de småbørns- og skoleprognoser, der blev fremlagt i perioden januar-marts. Se bilag .

Det er alvorligt med disse uoverensstemmelser, fordi det alene er kommunens prognoser, der er bestemmende for, hvad der bliver udført af byggeri på institutions- og skoleområdet. Prognoserne betragtes som en indiskutabel præmis. Alle diskussioner tager udgangspunkt heri, og derfor fører diskussioner ingen steder hen, når man får tilsendt nogle prognoser, der næsten viser status quo såvel på småbørns- som på skoleområdet. Konklusionen bliver derfor meget forudsigeligt at det ikke nødvendigt at udbygge servicefaciliteterne.

Men prognoserne er ikke indiskutable. Vi mener først og fremmest, at det er helt forkert, at den planlagte udbygning af Mårslet vil strække sig over mange år. I virkelighedens verden bliver boligerne revet væk, og den byudvikling, der i prognosen er sat til at vare tre år, vil vi således få allerede i år. Dét er indiskutabelt.

Vores påstand er, at når familieboligerne bliver opført og solgt så hurtigt, kan man ikke fordele konsekvenserne over mange år," hedder det blandt andet i Fællesrådts indsigelse.

Læs den fulde ordlyd på vedhæftede fil.

link