Seniortræf og -netværk -
4/5/2006

Også seniorer kan lære nye ting, sagde Mårslet Aftenskoles leder Bent Bauning på mødet i Mårslet skoles kantine onsdag eftermiddag, hvor mere end 50 var mødt frem.
Efter korte oplæg fra fem forskellige kursusledere kunne seniorerne orientere sig om mulighederne i akrylmaling, yoga, digital billedbehandling, historie og knipling. Specielt omkring bordet med digital billedbehandling var trængselen stor, og Jørgen Lauritsen havde mere end travlt med at forklare de mange muligheder.
Efter oplæg og præsentation gik diskussionen livligt om mulighederne for andre aktiviteter for Mårslets seniorer, og der kom mange gode forslag. Det mundede i første række ud i at forsøge med en fælles cykeltur for seniorer onsdag d. 10. maj kl. 15.30 med start fra OK-tanken.

Se billeder fra arrangementet i 'glimtet' i spalte to på forsiden.
KC