To forskellige holdninger
8/5/2006

Skal den glemte vej dø, som Fællesrådets trafikudvalg og borgerne i området ved Langballevej/Langballevænget ønsker det - så får den i hvert fald ikke lov at dø en stille død.
Det står klart, når man læser de indsigelser, der er kommet i forbindelse med lokalplanforslaget for det nye boligområde ved Nymarksvej.
Hele tre indsigelser protesterer imod, at den tidligere planlagte nord-syd-gående vej fra Nymarksvej til Mårslet Byvej er taget ud af planlægningen.
De tre indsigelser kommer fra Grundejerforeningen Bedervej 10-86, Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Nymarksvej, samt Parcelforeningen Nymarksvej Nord.

Den vej, det handler om, har Grundejerforeningerne i Langballevænget / Langballevej-området bekæmpet i årevis. Det er til at forstå, for selv om vejen faktisk findes i to varianter, får beboerne i Langballevænget / Langballevej i begge tilfælde en ny omfartsvej ned igennem deres boligområde.

I sin oprindelige form skulle den såkaldte glemte vej være gået fra Mårslet Byvej ned over det, der i dag ligger som et grønt bælte mellem den inderste og yderste del af Langballevej.
Derfra skulle vejen gå ned over banen og give en adgangsvej nr. to ind til Brugsen og hele butiksområdet.

Videre skulle vejen i denne ældste planlægning være gået ned over åen og op igennem den grønne kile syd for åen og Bedervej.

Denne version af vejen ville altså have anbragt de tre grundejerforeninger, der nu protesterer, på ydersiden af omfartsvejen.

I en senere planlægning var vejen syd for åen trukket mod øst, så den ville ende med at gå fra Mårslet Byvej over banen og åen og ud til Nymarksvej (der endda skulle flyttes lidt mod øst). Se denne "forlagte" version af vejen i dispositionsplanen, se "bag om 8320" og derfra punktet "læs også..."

I denne yngste version ville Grundejerforeningen Bedervej 10-86 og de to grundejer- og andelsforeninger på Nymarksvej ende "indenfor" omfartsvejen i stedet for "udenfor".
Det er denne "inkluderende" version, de tre foreninger med deres indsigelser ønsker tilbage i planlægningen.

De tre indsigelser beskæftiger sig med forskellige varianter af problematikken, men de handler bl.a. om en forøget trafik på Nymarksvej, samt om at trafikken i bymidten bliver væsentligt forøget, hvis man ikke bygger forlængelsen Mårslet Byvej - Nymarksvej.

Flere indsigelser fra Nymarksvej indeholder i øvrigt en meget stor bekymring for både placeringen af og højde på det nye byggeri, som får ganske tæt på andelsboligerne.

Læs det samlede dokument med indsigelser på vedhæftede link.

link