Ubudne gæster på skolen -
10/5/2006

Pigen selv tog det meget køligt hun havde nemlig lige læst en historie om en skibsrotte, som hun syntes var et sympatisk dyr. Men de involverede forældre og skolens personale fik sig alligevel en alvorlig forskrækkelse, og skolen har nu indledt en intens overvågning, efter at et barn forleden opdagede en rotte i et af skolens toiletter i A-huset, hvor skolens mindste elever går.

Miseren skyldes, så vidt det har kunnet opklares, at skolen har haft brud på en af kloakledningerne. Det er reetableret, men konsekvensen af et sådant brud kan være, fortæller de eksperter, der vejleder skolen, at rotterne i kloakken bliver stressede og kommer ud i hjørner af kloaksystemet, hvor de ellers aldrig kommer. I dette tilfælde altså et toilet i A-huset.

De fire toiletter på række det vil sige på samme kloakrør er låst af. Børnene er i mellemtiden henvist til A-husets øvrige toiletter i den anden ende af A-huset, samt toilettet ved musiklokalet.

Samtidig har skolens tekniske serviceleder sat fælder op, og han har indledt en intens overvågning af skolen for at finde ud af, om der er eller har været flere rotter. Han rapporterer dagligt til forvaltningen, og alarmen afblæses først, når man har et samlet billede af, at rotterne har fundet sig til rette i den reetablerede kloak. Hvis det ikke sker hurtigt nok, sætter man kontra-låse i, som tillader rotterne at løbe ned i kloakken men ikke op.

link