Stort it-spring på skolen
16/5/2006

Mårslet Skole er ved at komme på fuld omgangshøjde med hensyn til it. Skolen får i den kommende tid både nyt grej, trådløst netværk og intranet til børnene. Så kan de om dagen sidde og arbejde på en opgave på skolen - og via password hente den ned fra skolens server og arbejde videre, når de kommer hjem.

De nye computere hænger sammen med, at skolen gør brug af nogle fordelagtige indkøbsaftaler.
Fra undervisningsministeriet kan man få tilskud til indkøb af it til 3. årgang. Tilskuddet er "krone til krone" og kun behæftet med den betingelse, at det udstyr, man får for pengene, skal bruges til 3.-klasserne - men når disse ikke skal bruge computerne, kan de bruges af andre klasser.

Århus Kommune giver også tilskud til it på skolerne i øjeblikket. Tilsammen betyder de to ordninger, at skolen selv betaler 70.000 kr., men får udstyr for 266.000 kr.

En del af de nye computere bliver såkaldt "tykke klienter" med et stort programudvalg, der gør det muligt bl.a. at afvikle multimedier. "Tykke klienter" svarer langt hen ad vejen til de almindelige computere, mange har i de private hjem.
Andre computere bliver såkaldt "tynde klienter" med færre faciliteter, men specialiseret, så det rækker over det meste af det, man laver med en computer i hverdagen.
Noget af udstyret bliver bærbart, men låst fast i vogne, hvorfra man ikke sådan lige får det fri - andet bliver helt stationært.
Samtidig omstrukturerer skolen, så de små edb-lokaler, der har givet mange problemer, nedlægges. Til gengæld renoveres det store edb-lokale.
På hardware-siden står skolen også foran implementeringen af et trådløst netværk. Tilsammen giver det en helhed, hvor it får status som og kan bruges lige så frit som lommeregnerne, mener skolens souschef, Kurt Iversen.

På hjemmesiden kommer der også til at ske en del i den nærmeste fremtid. Allerede i dag kører de fleste klasser op til og med 5. klasse meget aktive forældreintra. De er koncentrerede omkring årsplaner og informationsbreve, men der er også forældrechat i stil med "Forældrerådet har meldt klassen til ... hvem kan køre".

Elevintra bliver det daglige pædagogiske redskab. Her vil børnene bl.a. kunne skrive og aflevere opgaver.
På dette område forventer Kurt Iversen, at de ældste klasser bliver aktive brugere først, fordi det kræver en del viden og færdigheder at gebærde sig her.

I forbindelse med det nye it-udstyr har skolen gjort sig en række overvejelser vedr. sikring. Dem holder skolen dog for sig selv.

link