Sti til Testrup udskudt -
20/5/2006

Stien fra Testrup til Mårslet kommer ikke som lovet i 2007. I den seneste oversigt over kommunens 4-årige anlægsprogram er stien rykket bagud i tid, så den stadig står længst væk. Det vil sige, at den nu står til udførelse i 2008.
"Vi troede, man kunne stoppe dialogen, når projektet var med. Det viser sig, at det kunne man ikke. Det kan vi naturligvis ikke affinde os med. Derfor vil vi nu genoptage arbejdet og fastholde stien i fokus, også i forhold til vejchefen," siger Henning Hansen, formand for Testrup Borgerforening, som har arbejdet på at få stien siden 1996.

I denne ånd blev der forleden aften holdt et møde på højskolen i Testrup, hvor Hanne Lau fra kommunens afdeling for Trafik og Veje orienterede om forskellige af de beslutninger, der skal tages omkring stien. Formålet var at få den tegnet og tage alle relevante beslutninger, således at man kan gå lige til arbejdet, den dag pengene pludselig er der.
Testrup Borgerforening og Fællesrådet i Mårslet er enige om at placere stien på sydsiden af vejen. Det giver nogle problemer med at få den ind i Mårslet, fordi man fra åen og den lille bro skal vælge enten at føre stien ind langs med åen eller langs med vejen.
Mødet sluttede med at prioritere en løsning, der fører selve hovedstien ind langs med vejen. Det er den måde, man bedst får børnene i skole på. Men man vil også prioritere, at der fra åen sker en forgrening, således at en trampesti kommer til at gå langs med åen og over til grusstien uden om kvarteret ved Agervej og Engleddet.
I Testrup skal stien starte helt inde i byen, så skolebørnene og de unge fra højskolen kommer væk fra vejen, inden de passerer den sidste chikane.

Projektet ventes at koste 1,4 mio. kr. Primære brugere af stien vil være skolebørnene der er 45 børn i alderen 0-15 år i Testrup samt højskolens elever, som der normalt er 100 af. Hovedparten af disse 100 unge bringer sig selv frem og tilbage til fods ad Testrupvej.


Trafikalt er Testrupvej ikke mindst belastet af den megen trafik til og fra motorvejen. Denne trafik forventes at blive forværret af, at Mårslet bliver udbygget.