I dialog med kommunen
22/5/2006

Fællesrådet har nedsat et Børn- og ungeudvalg.
Som ét af de mest nærliggende emner har udvalget taget fat på spørgsmålene omkring den nuværende og fremtidige kapacitet på institutions- og skoleområdet

På begge områder er den eksisterende kapacitet udnyttet fuldt ud. Ca 10% af daginstitutionsbørnene bliver passet udenfor Mårslet, og skolen har allerede vandreklasser.

Udvalget har arbejdet med de eksisterede prognoser for befolkningstilvæksten som følge af den igangværende og planlagte udbygning af byen. Vi har kontaktet rådmanden for Børn- og Ungeafdelingen, Louise Gade, og har den 17.05 haft et møde med repræsentanter fra, Århus kommunes planlægningsafdeling , hvor vi har fået en orientering om de parametre, der ligger bag beslutningerne om udbygning af kapaciteten på området.

Vi er klar over, at det er et meget komplekst emne, hvor udviklingen påvirkes af mange faktorer, der er svære at forudsige med sikkerhed. Hvor hurtig vil tilflytningen ske, hvor mange børnefamilier osv?

Men vi er nu i dialog med embedsmændene. Vi vil forsøge at komme i en tilsvarende god kontakt med politikerne på området, og håber at vi kan være med til at sikre, at der udvises rettidig omhu!

Poul Hakon Poulsen, Fællesrådet