Dårlig karakter
22/5/2006

En ny og mere finmasket metode til tilsyn på lokalcentrene er faldet uheldigt ud for lokalcentret i Mårslet. Det drives i samdrift med Eskegården i Beder og Malling Plejehjem, og en hård kritik af forholdene i Malling betyder, at karakteren ender på et samlet 4-tal, hvilket indikerer kritisable forhold. Men ser man alene på Kildevang, er der kun tale om "bemærkninger", og tilsynsrapporten giver indtryk af stor tilfredshed med Kildevang både hos beboere, pårørende og ansatte.

Beboertilfredsheden er høj. Alle adspurgte udtrykker således tilfredshed med den pleje og hjælp, de får, og de synes, de har indflydelse på deres egen hverdag. Hovedparten angiver desuden tilfredshed med de muligheder, der er på lokalcentret for aktiviteter. En enkelt har markeret, at han keder sig og mangler træning.

Tilsynet er i al væsentlighed tilfreds med administrationen. Man har fundet procedurer for indflytning, og personalet havde også kendskab til disse procedurer. Personalet er ligeledes behørigt instrueret i reglerne for magtanvendelse. Mindre heldigt var det, at tilsynet registrerede, at fortrolige oplysninger i et enkelt tilfælde blev udvekslet åbenlyst i caféen mellem en vikar og fastansat personale.

I samarbejdet mellem lokalcentret og pårørende spiller samarbejdsbøgerne en stor rolle. Her gør man notater, som det kan være vigtigt at udveksle. På Kildevang fandt tilsynet i begge de tilfælde, man gik ind i, disse samarbejdsbøger behørigt vedligeholdt.

Tilsynet har også vurderet rengøringen af beboernes boliger samt beboernes tøj og linned. Her var alt, som det skulle være.
På hygiejneområdet er tilsynet dog utilfreds med, at for mange personaler bærer uhensigtsmæssige ringe og ure.

Medarbejderne angiver i øvrigt at trives på arbejdspladsen.

Læs hele tilsynsrappporten på kommunens hjemmeside.

link