Trødløst internet
31/5/2006

Der er nu installeret trådløst internet i HalHuset til støtte for de mange møder, der holdes i huset.
Hvis din bærbare pc understøtter trødløst netværk (og det gør de efterhånden alle sammen) så skulle den selv finde vej ud i den store verden.
Vi bruger ikke kryptering. Der findes i forvejen en pc i HalHuset med internetadgang der ubeskyttet kan gå på nettet. Vi har derfor ikke set nogen grund til yderligere beskyttelse.
Teknikken bag nettet (et access point) er venligst betalt af Fællesrådet og TMG.

email