Hanne og Poul Erik Jensen
3/6/2006

Hanne Salling og Poul Erik Jensen blev i formiddags helt fortjent kåret som årets mårslettere.
De modtog prisen blev andet for deres arbejde på Mårslet-Bladet, som de har sat op og været med til at få på gaden i nu godt 11 år.

Kim Rasmussen, selv tidligere æresborger, forestod udnævnelsen. Han indledte sin tale med at takke Nordea, som hvert år gør det muligt at udnævne en æresborger som skulderklap til det frivillige arbejde, som bl.a. driver et stort foreningsliv i Mårslet.

Kim Rasmussen fortalte dernæst, at den tre-mands-komité, der vælger blandt de indsendte forslag, i år havde gjort det usædvanlige at pege på et ægtepar. Normalt er det en enkelt-person, der bliver udpeget som årets mårsletter.
Hanne Salling Jensen har været frivillig arbejdskraft i musikforeningen Mårsik i 15 år. I dag passer hun HalHuset hver anden torsdag. Hun åbner og betjener kiosken, når der er basket, og hun er første-suppleant til basketafdelingens bestyrelse.
Poul Erik Jensen har også et stort engangement i basket-afdelingen. Han er tit at finde i hallen, han er forældrerepræsentant i afdelingens bestyrelse, han er afdelingens repræsentant i TMG's hovedbestyrelse - og på det sidste har han engageret sig i arbejdet for en ny multihal i Mårslet.
Men især er de kendte og respekterede for det lange og utrolig seje træk, de har taget omkring Mårslet-Bladet, et uundværligt element i Mårslets interne kommunikation og et blad, som andre byer ofte misunder Mårslet.
Hanne og Poul Erik Salling Jensen har arbejdet med bladet i godt 11 år. Det udkommer 10 gange om året, og det er et stort arbejde at få teksterne i hus og puslespillet til at falde på plads. Arbejdet foregår i deres hjem, hvor de i mange år også selv har lagt private computere til.
De fortjener prisen.