Multihal konkretiseres
19/6/2006

Visionen om en multihal har fået ben at gå på. Projektet, der skal forene behovet for mere idrætsplads med et aktivt samlingssted for byens borgere, føres videre af fem arbejdsgrupper.
Bortset fra den foreløbige styregruppe på fem mennesker er alle grupper åbne for interesserede:
En idégruppe, en PR-gruppe, en økonomigruppe og et bygge- og driftsudvalg.
Hen over sommeren udarbejder de enkelte grupper hver deres kommissorium og opgaver frem mod starten af august.
Bag arbejdet ligger den første initiativgruppes ønsker om:
Dels at forbedre forholdene for især byens børn og unge som ønsker at dyrke idræt. Nogle idrætsgrene i TMG føler sig tvunget til at lukke for tilgang af flere børn allerede til efteråret.
Dels at tilbyde de børn, unge og voksne som ikke dyrker idræt men f.eks. dans, pilates eller musik kan få adgang til faciliteter i Mårslet uden at være nødsagede til at køre ind til Århus for at dyrke deres hobby.

Er du interesseret i at være med i en af grupperne, har du idéer til aktiviteter i en ny hal eller forslag til finansiering, så giv lyd via mail eller via telefon til Steen Bille på 25 67 51 86.
På vegne af initiativgruppen, Steen Bille.

email