Skolen klarer sig godt,
14/8/2006

Mårslet Skole klarer sig godt, selv om man tager højde for, at eleverne kommer fra et velstillet miljø.
Det viser helt nye tal fra den liberale tænketank Cepos, som har indført en ny måde at måle skoler på.
Efter denne metode - den såkaldte undervisningseffekt - ligger Mårslet Skole nr. otte i Århus Kommune, målt på de to fag, der er med i undersøgelsen. Det er matematik og dansk.
Det hedder på Cepos' hjemmeside:
"CEPOS offentliggjorde sidste år det almindelige karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve for landets skoler på hjemmesiden www.karakter.dk. Her ligger en række Nordsjællandske kommuner i top. Måler man i stedet undervisningseffekten, rykker skolerne i Nordsjælland imidlertid langt ned på listen."
Og videre, at:
"Det almindelige karaktergennemsnit viser, hvor godt børnene klarer sig. Undervisningseffekten er et forsøg på at vise, hvor godt den enkelte skole klarer sig. De Nordsjællandske skoler ligger højt i det almindelige gennemsnit, men målt på undervisningseffekten klarer de sig kun middelmådigt. Noget tyder altså på, at skolerne i området bør blive endnu bedre til at udnytte børnenes store potentiale."

Se materialet selv på Cepos' hjemmeside på vedhæftede link.

link