Nyt lokalplanforslag,
22/8/2006

Den fjerde og sidste lokalplan over de nye udbygningsområder i Mårslet er på vej i offentlig høring. Planen har nr. 761 og beskriver udbygningsmulighederne på et ni hektar stort delvis kommunalt, delvis privat område nord for Hørretløkken mellem Jelshøjvej og Tranbjerggård.
Lokalplanforslag 761 følger "efter", selv om tider og numre ikke passer helt, lokalplanforslag nr. 762 (et udbygningsområde med 180 nye boliger ved Nymarksvej), samt de to lokalplanområder, hvor der bygges allerede nu - 696 (Tandervej, ca. 300 boliger) og 698 (Mustrupvej, 180 boliger).

Det nye lokalplanforslag, hvor størstedelen er landbrugsjord, giver mulighed for op til ca. 136 boliger. Der planlægges en kombination af knap 30 en- og tofamilieshuse og cirka 100 række-, kæde-, gård- eller klyngehuse. En- og tofamilieshusene skal ligge midt i området tæt-lav-bebyggelsen i udkanterne.

Det springende punkt er lokalplanens følgevirkninger. Det nye lokalplanforslag bringer dog ikke noget nyt til forslaget har været så lang tid undervejs, at der længe har været fuldt spot på pladsproblemerne på skolen, i daginstitutionerne og i idrætsforeningen, samt at der er store trafikale problemer i Mårslet.

link