Cafémøde om trafikken -
28/8/2006

Onsdag d. 6. september stiller Fællesrådets trafikudvalg op til en snak om det såkaldte trafiknotat, som beskriver og kommer med løsningsforslag på de kommende års trafikale udfordringer i Mårslet.
Rammen er et såkaldt cafémøde, og interesserede kan både få en kop kaffe og den fulde historie om, hvordan notatet er blevet til og hvorfor det ser ud, som det gør.

Notatat beskriver med basis i en lang række tællinger og analyser de trafikale udfordringer, som følger af at udbygge Mårslet med op mod 1.000 nye boliger.
Det handler om aflastning af de hårdest belastede veje, og det handler om hastighed både i bymidten og på indfaldsveje. Men det handler især om sikkerhed - ikke mindst for skolebørnene.

Notetat ikke bare beskriver - det prioriterer også.
Blandt de problemer, som både Fællesrådets trafikudvalg og kommunens folk i afdelingen for Trafik og Veje har prioriteret højt, er regulering af samtlige kryds og krydsningspunkter på Hørretvej og Tandervej fra Banevej til Bedervej.

Ligeledes er en helt ny skolesti fra Banevej hen over Hørretvej over til den sti, der kommer op fra tunnellen, prioriteret højt, selv om den er dyr.
Også en den anden vej, det vil sige fra tunnellen langs med banen til Baneleddet, er med - og højt prioriteret - selv om den led en ikke just stille død, da den sidst var oppe at vende for flere år siden.

På cafémødet er det meningen, at man kan:
Få en gennemgang af planen og hvordan den er blevet til
Se forslagene tegnet ind på et bykort
Diskutere detaljer i notatet
Se de bilag (trafiktællinger, gennemfartsanalyse, sti og skolevejsanalyser) der har dannet grundlag for notatet

Trafiknotatet har været 1½ år undervejs. Det er blevet til i en helt ny slags samarbejde mellem Fællesrådets trafikudvalg og Århus Kommunes afdeling for Trafik og Veje. Samarbejdet blev indledt umiddelbart efter et borgermøde i starten af 2005.
Trafikudvalget har løbende diskuteret prioriteringerne med en større trafikgruppe, men trafiknotatet er ikke offentliggjort i sin helhed før nu, fordi Trafik og Veje har modsat sig det - de har villet have arbejdsro.

Trafiknotatet ligger i øjeblikket til godkendelse hos rådmanden og vil derefter indgå som fundament for Teknisk Udvalgs beslutninger.

Ud over at man kan læse og printe fra Mårslet-nettet er det muligt i den kommende uges tid at kigge i et eksemplar af planen i brugsen, hos lægen, tandlægen, frisørerne, pizzariaet m.v.

link