Cafémøde om trafik
6/9/2006

Testrup leverede tre af de fire fremmødte, da fællesrådets trafikudvalg lagde kaffe (og øl) til et cafémøde om det trafiknotat, som siden foråret 2005 er blevet produceret i tæt samarbejde med kummunens "Trafik og Veje" kontor.
Det forhindrede ikke en fin snak om notatets detaljer - selvfølgelig med udgangspunkt i de fremmødtes specielle interesser.

Man må så håbe, at de 3994 mårslettere, der valgte ikke at komme, selv har dannet sig et godt indtryk af byens ønskede trafikale fremmtid. Hvis det skulle være glippet for en enkelt, kan man stadig finde links til al information på dette link.

link email