Fagligt møde i morgen
27/9/2006

Lærerne på Mårslet Skole går til fagligt møde i morgen kl. 8.00.
Hvor længe mødet varer, ved man ikke, ligesom det i sagens natur er uafklaret, hvad udfaldet af mødet bliver.
Det ligger imidlertid fast, at der ingen undervisning vil blive før tidligst kl. 10.
De fleste børn vil have nået at få en seddel med hjem fra skolen i dag.
De, der alligevel møder frem kl. 8 i morgen, vil blive passet på den ene eller anden måde. Men skolen opfordrer alle forældre til så vidt muligt at holde deres børn hjemme - foreløbig til kl. 10.00.
Forældrene opfordres desuden til at holde sig orienteret via skolens hjemmeside.

link