Salmesang for børn
7/11/2006

Den kirkelige legestue Mariehønen har arrangeret salmesang alle mandage i november i Mårslet kirke, og det er alle børn i alderen 0-6 år og deres forældre og / eller bedsteforældre velkomne til.
Der indledes i kirken kl. 16.15 med sang og orgelbrus. Bagefter går man over i sognehuset og leger og får saftevand og kage.