Genvej på Ovesdal
13/11/2006

Den kraftige byggeaktivitet i øjeblikket mærkes af mange. Den stærkt forøgede trafik med store lastbiler, den vedholdende støj fra byggepladserne og tilsvining af vejene er uundgåelige men I Ovesdal har man mærket en konsekvens, som man ikke havde regnet med.

I forbindelse med det nye kvarter syd for Ovesdal er der lavet en sti fra Mustrupvej langs bækken. Stien ender for tiden blindt ved det grønne område. Da stien er en nem genvej bliver den brugt måske ikke af mange, men af for mange, mener grundejerforeningen. For trafikken fortsætter ind på et græsareal, som hverken kan bære en cykel eller en knallert. Da der oven i købet er plantet frugttræer i området træer, der køres meget tæt på er grundejerforeningen virkelig ked af den trafik.

En løsning kunne være, at man blot lukker det hul i hegnet, som trafikken passerer. Det vil grundejerforeningen ikke gerne; det kan være ganske farligt, især her i den mørke tid, at der pludselig er lukket, hvor man plejer at køre. Men det kan blive nødvendigt, mener man.

Den rigtige løsning er undervejs! På den anden side af bækken bliver der etableret en sti, som forbinder Mustrupvej med stien ud for Agervej. Når den er på plads, er problemet sikkert løst. Der er håb om, at arbejdet snart bliver påbegyndt, men det kommer til at tage nogen tid, inden det afsluttes.

Grundejerforeningen vil derfor henstille, at man ikke bruger Ovesdals grønne område som genvej især ikke i denne tid, hvor jorden bliver kørt op af et enkelt køretøj.