Løsning på Ovesdal -
1/12/2006

Der er nu fundet en løsning på cykelproblemerne ved Ovesdals grønne område.
Gennem hurtigt og positivt arbejde fra Århus Politi og Århus Kommune er der nu en løsning på vej:
Århus Kommune anlægger i uge 49 en sti hen over Ovesdals grønne område, så lette trafikanter fra Mustrupvej-området kan komme sikkert ind på Mårslets stinet. Løsningen retter sig i særlig grad mod at sikre skolevejen for børn fra området; men den vil også komme til at danne et fint bindeled mellem det gamle og det nye Mårslet.