36 plejeboliger på vej
4/12/2006

Århus Kommune vil bygge 36 plejeboliger mellem kirkegården og jernbanen. Sagen behandles på byrådsmødet onsdag.

Kommunen har ikke varslet i lokalsamfundet, at projektet var på vej. Det skyldes måske, at de 36 boliger egentlig skulle have været opført i Malling, hvor det imidlertid viste sig svært at finde egnede byggemuligheder.
Derfor forslår Sundhed & Omsorg nu at flytte de 36 plejeboliger til Mårslet. Behovet for egnede plejeboliger er lige så stort som i Malling, men i Mårslet er der et velegnet areal tæt ved Mårslet kirke.

Grunden i Mårslet er placeret bag den nuværende kirkegård langs banen. Der er kort vej til bus, tog, lokalcenter og posthus - nogle af de faciliteter, man benytter sig meget a, når man bor i plejeboliger.
Plejeboligerne tænkes opført i op til to plan og grupperet i enheder på 12 boliger. Erfaringsmæssigt er sådanne boenheder overskuelige og trygge at bo i.

Boligerne indrettes i overensstemmelse med Sundhed & Omsorgs retningslinier for plejeboliger. Der lægges vægt både på den enkelte boligs udformning og det dagligliv, der kan foregå i fællesarealerne udenfor den individuelle bolig - og på indretningen af servicearealerne, således at arbejdsmiljøet for personalet bliver bedst muligt.

Anskaffelsessummen pr. bolig er budgetteret med 1.182.000. kr. inkl. moms, og dermed er den samlede anskaffelsessum for de 36 plejeboliger 42.559.000. kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for servicearealet er 3.405.000 kr. ekskl. moms.

Tidsplanen siger, at man vil kunne have en lokalplan klar for området ultimo 2007. Forventet byggestart vil være august 2008, og projektet kan stå klar til aflevering august 2009.

Byrådet skal på onsdag tage stilling til, om man vil frigive pengene til projekteringsudgifter og omkostninger til og med afholdelse af licitation.