Ringvej skal afklares
5/1/2007

Den sydlige omfartsvej, som bl. a. er nævnt i byens trafiknotat, har været til debat i Byrådet allerede inden ansvaret blev overtaget fra amtet. Socialdemokraterne og Enhedslisten foreslog, at straks efter 1. januar 2007 påbegyndes arbejdet med at fastlægge linjeføringen af "den sydlige ringvej" - også kaldet Bering-Beder vejen.

Forslaget gav anledning til en debat i byrådssalen på 21 min. En debat, det mundede ud i, at sagen blev henvist til behandling i Teknisk Udvalg. Det kunne synes som et ringe udbytte, da Teknisk Udvalg allerede i 2005 efter et foretræde fra Mårslet Fællesråd skrev til Byrådet, at et enigt udvalg tilkendegav, at området generelt trænger til en omfartsvej.

Når Fællesrådet i Mårslet alligevel synes, at debatten var vigtig, skyldes det, at et enigt Byråd bakkede op om forslaget. Man kan næsten sige, at byrødderne forsøgte at overgå hinanden med tilsagn om at arbejde for forslaget.

Rådmand Peter Thyssen foreslog et projekt i 3 faser:
- I 2007 påbegyndes en afklaring af mulige linieføringer samt mulige tilslutninger i tæt samarbejde med fællesrådene i det sydlige område.
- At vejforbindelsen også drøftes i tilknytning til en ny kommuneplan. Allerede i 2007 skal der udarbejdes et principielt oplæg til nye byudviklingsområder og en mulig trafikbetjening. Såfremt det sydlige område kommer i fokus her, vil Beder-Beringvejen også blive et emne i kommuneplansammenhæng.
- Der tages herefter stilling til igangsættelse af et nøjere skitseprojekt samt en VVM-undersøgelse.

Da anlæg af vejen anslås til at koste ca. 100 mio. kr., og projektering og VVM-undersøgelse alene vil beløbe sig til et tocifret millionbeløb, kommer vejen dog ikke lige fra den en dag til den anden. Men analysearbejdet går i gang i 2007, og det er en nyhed!

Keld Schmidt-Møller

link