Husk aflæsning af vand -
8/1/2007

Vandværket er igang med den årlige registrering af aflæsning af vandmålere.
Men mange af forbrugerne glemmer eller undlader at få aflæst og registreret deres måleraflæsning, og de kommer på den måde til at betale for meget eller for lidt for deres vandforbrug. Det faktiske forbrug for 2006 danner grundlag for acontobetaling for 2007.
Hvis du ikke har modtaget eller har mistet dit selvaflæsningskort, kan du sende en mail til maarsletvand@mail.tele.dk eller ringe på tlf. 8629 6714, og oplyse målervisning, oplyser kasserer Karl Jørgen Jensen, Mårslet Vandværk.

email