Mange trafikprojekter
9/1/2007

Mårslet kan se frem til at få lavet nogle af de højst prioriterede trafikprojekter i 2007.
Dels er stien til Testrup rykket frem, og arbejdet, der vil koste 1,7-1,8 mio. kr., går i gang i foråret.

Desuden mener Trafik og Veje, at den nye buslomme øverst på Tandervej i byens udkant kan etableres i slutningen af 2007, når de store lastbiler og entreprenørmaskiner er færdige med at køre veje og vejkanter i stykker.
I forbindelse med flytningen af busvendepladsen vil man tage ind i overvejelserne, hvad der skal ske med det gamle anlæg.

Også inde i byen skal der ske forandringer. Der er afsat en ramme på 10 mio. kr. til trafikprojekter inden for den skolevejsanalyse, der blev gennemført for et par år siden. Mårslet ligger blandt de øverst prioriterede. Trafik og Veje forventer, at de 20 højest prioriterede kan udføres i 2007.

I Mårslet handler det om en del af Tandervej, Hørretvej og Obstrupvej samt krydset ved fodgængerfeltet midt i byen. Det er udpeget som en samlet "projektlokalitet".
Skoleeleverne har angivet, at de især oplever strækningerne som utrygge, fordi der er mange biler. Mange af børnene synes også, at der mangler cykelsti på strækningen, at bilerne kører stærkt, og at det er svært at krydse vejen.

Trafik og Veje vil lave et såkaldt kanaliseringsanlæg midt i byen. Anlægget skal tjene tre formål. Dels skal det gøre krydsningspunktet tydeligere. Dels skal de bløde trafikanter kunne krydse vejen i to omgange, altså standse på midten. Desuden indsnævres kørebanen, så anlægget virker hastighedsdæmpende.
Samtidig bliver det nemmere og sikrere at krydse ind og ud ad Obstrupvej.

Desuden arbejder Trafik og Veje med en idé, som blev bragt frem i samarbejdet med Fællesrådet i byen, om at etablere en sti langs med banen fra Banevej frem til den sti, der går under tunnelen og direkte ned til skolen. Altså en helt ny skolevej for rigtig mange børn, der slipper for at skulle omkring fodgængerfeltet for at krydse byens hovedfærdselsåre.

Samtidig skal anlægget ved udmundigen af den sti, der kommer ned på Obstrupvej fra tunnellen, forbedres, så det bliver mere sikkert at krydse over til skolen. Planlæggerne arbejder med en såkaldt vejforsætning, hvor man udvider fortovet med to meter i form af en halvø, hvor eleverne kan stå og vente på at komme over vejen.
Forsætningen betyder, at eleverne kun skal krydse over én kørebane, dog med trafik fra begge sider.
For at sikre cyklisterne etableres en sti på begge sider langs med og forbi forsætningen.

Det helt store projekt er den lokale del af den såkaldte Beder-Bering-vej, som skal aflaste midtbyen for en del trafik bl.a. den gennemkørende. Beder-Bering-vejen har fået stor bevågenhed, og det politiske ønske er at få den rykket frem, så den kommer med i investeringsplanen, som rækker til 2009.