Ringvej er sat højt
23/1/2007

Fællesrådet i Mårslet har i sidste uge sammen med fællesrådene fra de øvrige syd-byer været til foretræde for Teknisk Udvalg. Emnet var vejforbindelsen Beder-Bering, som nu er sat så højt på politikernes dagsorden, som den kan komme.
Fællesrådene havde ikke så meget nyt at bringe ind i sagen, men de benyttede en fælleserklæring til at gøre rede for, hvorfor denne sydlige omfartsvej er så vigtig. At der er fortsat stigende trafik på de tværgående, mindre veje. At der køres alt for stærkt på disse mindre veje, med flere alvorlige ulykker som resultat. At Århus Syd er i stærk vækst og udvikling. At alle indfaldsveje ind til Århus er stærkt belastede - herunder bestemt også Oddervej. Og at man kan spare Århus by for meget trafik, hvis man kan få de biler, der blot skal igennem Århus, til at køre udenom i stedet for igennem.

Teknisk Udvalg anbefaler nu byrådet, at en såkaldt afklaring af vejen påbegyndes i 2007 - herunder at man finder ud af, hvordan vejen skal sluttes til det øvrige vejnet.
Desuden skal vejen snakkes grundigt igennem i forbindelse med oplæg til den kommende kommuneplan og den kommende byudvikling i det sydlige Århus. Det er nogle processer, der bl.a. vil strække sig ind over 2008.

Blandt de emner, der var fokus på i diskussionen under foretrædet, kan man især hæfte sig ved, at vejen skal starte helt ude ved Oddervej, at man vil have den igennem helt ud til motorvejen, og at det er vigtigt at få besluttet linjeføringen, således at man eventuelt kan komme til at bygge den etape, som Mårslet har særlig interesse i: Fra Mårslet til et sted i nærheden af Tranbjerg.