Buslomme foreslås brugt
30/1/2007

En af de mange, der dagligt både færdes selv og har børn til at færdes på Tandervej, foreslår nu, at buslommen - dér, hvor 10'eren i dag vender - inddrages i bestræbelserne på at få hastigheden ned på Tandervej.
Buslommen bliver fri, når bussens vendeplads i løbet af året flytter længere ud ad Tandervej.
"Det ville set med mine øjne - og sikkert også beboerne på den del af Tandervej - være en oplagt idé at bruge den til hastighedsdæmpning," siger Dorte Rasmussen. Hun bor selv på Ovesdal og forestiller sig ikke nødvendigvis flere bump, men måske en helle - og dermed et sving, der vil kræve, at bilisterne sætter hastigheden ned.
Dorte Rasmussen registrerer, at bilister på strækningen fra krydset Tandervej-Bedervej og ud mod Tander ofte ikke sætter faten ned, inden de kører ind i byen - og tidligst først, når de kommer til Bedervej - og at strækningen den modsatte vej bliver brugt til at øge farten, så den passer til de tilladte 80 km./t uden for byen.
I øjeblikket er der desuden de mange tunge lastbiler, som ikke gør trafikken nemmere.
"De er der kun en periode, men i samme hast, som de forsvinder, vokser antallet af huse i den sydlige del af Mårslet - og dermed også antallet af biler, der formodentlig ofte skal igennem byen," som hun siger.

"Med hensyn til de tunge biler har vi prøvet at få bygherrerne til at køre udenfor børnenes møde-i-skole-tid, men det er nok uden større effekt, da der er mange led fra bygherrerne til den enkelte chauffører. Den faktiske kompetence til at give påbud ligger hos politiet, som ikke vil gøre noget lige nu, men som har intensiveret observationen i området," siger Kurt Søe fra Fællesrådets trafikudvalg.
Han fortsætter om det at dæmpe hastigheden:
"Man kan ikke lave bump på veje, hvor sporvejene køre. Sådan er det. Men man kan jo finde på noget andet. Lige nu er der planer om midteranlæg forskellige steder ned gennem byen på Tandervej og Hørretvej. De skulle gerne komme i år. Derudover kommer der en rundkørsel ved sidevejen til Nymarks Allé, som vil få folk fra syd ned i fart. Men der er jo god plads til at komme op i fart igen, så jeg synes det er en fin idé at overveje noget ved den snart nedlagte bus-vendeplads."