Lokalplan 761 i byrådet -
20/2/2007

Lokalplan 761, der omfatter et område i den nordlige del af Mårslet, beliggende mellem Tranbjerggårdsvej, Jelshøjvej, Hørretløkken og landbrugsarealer i vest, er klar til byrådets godkendelse. Lokalplanen er på byrådsdagsordenen i morgen onsdag, og den står til vedtagelse i sin oprindelige form på nær nogle små forekomster af det, kommunen selv kalder "redaktionelle rettelser". Det på trods af flere indsigelser, herunder en fyldig og velargumenteret kommentar fra Mårslet Fællesråd om de vedvarende "uldne" formuleringer omkring trafik, skolekapacitet, fritidstilbud m.v.
Lokalplanområdet er ca. 9 ha stort og omfatter både private og kommunale arealer. I dag ligger det i landzone. Med lokalplanen overføres området til byzone.

Lokalplanen vil give mulighed for en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt fælles friarealer. Der vil kunne opføres op til ca. 106 boliger som tæt-lav bebyggelse og op til ca. 29 nye boliger som åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 6. september til den 1. november 2006. Der indkom i høringsperioden fire bemærkninger/indsigelser til forslaget. De udtrykker især bekymring vedr. den væsentlige udbygning af Mårslet - og de deraf følgende belastninger på skole, institutioner, sports- og fritidsfaciliteter samt trafikbelastningen og deraf følgende risici og ulemper.

Læs punktet på byrådsdagsordenen, herunder også de tilhørende bilag, på vedhæftede link, se et kort over området her: link

link